Borgermøde i Smørum: Din chance for at påvirke forbedringerne af det lokale kulturhus

Foto: Egedal kommune.
dato

Offentligt borgermøde om forbedringer i Smørum Kulturhus

Den 26. februar 2024 vil et offentligt borgermøde blive afholdt for at drøfte planer om at forbedre faciliteterne i Smørum Kulturhus. Egedal Kommunes byråd har afsat 750.000 kr til forbedringer af huset i deres 2024 budget.

Mødet er åbent for alle, der har interesse og visioner for Kulturhuset, og deltagelse kræver ingen tilmelding. Deltagere er også velkomne til at fremsende deres feedback og ideer til kulturogfritid@egekom.dk inden mødet, hvis de ikke kan være til stede i person.

Mødet finder sted på Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum fra kl. 16.30 til 18.30. Samtlige forslag og ideer vil blive samlet og tager i betragtning af administrationen og politikerne i deres fremtidige planlægning af husets aktiviteter og faciliteter for det kommende år.

Kontaktinformation for yderligere efterfølgende henvendelser

Egedal Kommunes Afdeling for By, Kultur og Fritid kan kontaktes for yderligere oplysninger på By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk eller telefonnummeret er 7259 6000. Afdelingens kontor kan findes på Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/kom-til-borgermoede-om-smoerum-kulturhus/

Kilde: Egedal kommune