Egedals erhvervsliv sikrer fremtiden gennem planlægning af ejerskifte

Foto: Egedal kommune.
dato

Et vigtigt emne i erhvervslivet og blandt iværksættere er planlægningen af ejerskifte og dets betydning for stabil forretningsdrift. Forberedelse og planlægning af et ejerskifte kan være afgørende for at sikre virksomhedens langsigtede overlevelse og forhindre massive afskedigelser.

Dårligt forberedte ejerskifter kan medføre katastrofale konsekvenser, som muligvis ender med, at virksomheden må lukke, og mange medarbejdere må afskediges. Det er desværre en almindelig fejl blandt mange virksomhedsejere at underkende betydningen af denne proces og ikke begynde planlægningen i tide.

Du vil måske være interesseret i at vide, at Erhvervshus Hovedstaden arrangerer en workshop om ejerskifte den 7. marts 2024. Workshoppens formål er at oplyse om alle aspekter af processen, fra prissættelse af virksomheden til overdragelse. Den vil også tilbyde deltagere mulighed for at stille spørgsmål om de juridiske aspekter af ejerskifte. Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding.

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere information, kan du kontakte erhvervsteamet på erhverv@egekom.dk.

Derudover kan erhvervspartnerne Jon Bjergfelt og Thomas Birger Hansen kontaktes på henholdsvis tlf. 7259 6259 og 7259 7207. Planlæg ejerskifte rettidigt og sikkerhed den smertefri overgang og din virksomheds langsigtede overlevelse.


https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/har-du-sikret-din-virksomheds-fremtid/
Kilde: Egedal Kommune