Staten planter nye skove i Veksø: Et skridt frem mod øget biodiversitet

dato

Egedal Kommune står til at opleve en betydelig forbedring af biodiversiteten, da Naturstyrelsen planlægger at købe to arealer i Veksø og omdanne dem til statsskove.

Dette forsæt fulgte efter at byrådet i Egedal Kommune i december 2023 indstillede to arealer syd og øst for Veksø til skovbeplantning. Borgmester Vicky Holst Rasmussen (S) bifalder planen og mener, at trækker oppefra, ikke blot ville det styrke den lokale biodiversitet, men også ville det tilføre kommunens økonomi.

Vigtigheden af skovrejsning er en del af Egedal Kommunes klimaplan og er et relevant politisk fokusområde. Dette træk vil medføre, at skovene ved Veksø bliver statsejede med staten, der står for den efterfølgende drift.

Planen består primært i at plante hjemmehørende danske træarter i skovene, og de vil blive fredskov. Dermed vil de ikke kunne bruges til produktionsskov.

Skovrejsningen er del af en større statelig investering, hvor der er afsat 50 mio. kr. til skovrejsning i hovedstadsområdet i perioden 2023-2025. Egedal Kommune er i denne ombæring blevet anset for at være særligt relevant for skovrejsning, da der større, sammenhængende arealer i nærheden af byer, hvor der kan plantes skov.

De to arealer i Veksø, der bliver omdannet til skov, er kommunale ejendomme på henholdsvis 9 hektar og 4 hektar, og de anvendes i dag til landbrugsdrift.

Salget af de to arealer til staten med henblik på skovrejsning skal nu endeligt godkendes politisk af byrådet. 

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/staten-planter-skove-i-veksoe/

Kilde: Egedal Kommune